Lezing: Het Huis van Thorbecke

21/03/2024 19:00

Theater De Fransche School
Havendijk 1
4101 AA, Culemborg


Activiteit: Lezing
Website: Voet van Oudheusden

Op 21 maart houdt Arnout van Cruyningen, auteur van Het Huis van Thorbecke, een lezing in Theater De Fransche School.

In de lezing schetst historicus Arnout van Cruyningen de groei van het parlementaire stelsel in Nederland. Zijn boek over de geschiedenis van de parlementaire democratie verschijnt eind 2023.  In zijn boek en in deze lezing ligt de nadruk op ontwikkelingen sinds de (bekende) grondwetsherziening van 1848, 175 jaar geleden. Het verhaal begint echter (veel) eerder, want in 1848 werd niet iets geheel nieuws gepresenteerd maar voortgebouwd op wat al was ontstaan en neergelegd in vroeger tijden. Enkele beslissende momenten en kleurrijke figuren uit de parlementaire geschiedenis zullen in woord en beeld de revue passeren. Daarbij is ook zeker aandacht voor gebeurtenissen en personen die een connectie hebben met de historie van Culemborg.

Aanmelden is niet nodig. De lezing is gratis toegankelijk voor iedereen. Maar let op! VOL = VOL.