Vrijdag 22 april: lezing Anton van Hooff over zijn boek ‘Tirannenmoord’

22/04/2022 14:30 - 17:30

Activiteit: Lezing

Oude Stadshuis van Gouda

De (uitgestelde) jaarlijkse Apologielezing, georganiseerd door Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid, zal plaatsvinden op vrijdag 22 april a.s. in het Oude Stadhuis van Gouda.

Het welkomstwoord zal o.a. worden verzorgd door de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve. Anton van Hooff, historicus en auteur, zal vervolgens de eerste lezing houden n.a.v. zijn boek Tirannenmoord.  ‘Als iemand Poetin doodt, is-tie dan in uw ogen een bevrijdende held of een moordenaar?’ Met die vraag begint Van Hooff op 22 april zijn voordracht over tirannendoding.

De tweede lezing in het programma zal gehouden worden door René van Stipriaan, literair-historicus. Van zijn hand is het boek De Zwijger: Het Leven van Willem van Oranje.

Programma

14:30 Inloop en koffie/thee
15:00 Welkom door Luigi van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid en door Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda
15:10 1e lezing door Anton van Hooff met als titel ‘De tirannie verdrijven, ook met moord. De omslag in denken en doen over tyrannicide in de eeuw van Willem van Oranje.’
15:40 Pauze
16:00 2e lezing door Rene van Stipriaan over zijn nieuwe boek De Zwijger: Het Leven van Willem van Oranje
16:30 Borrel
17:30 Einde programma

Voor het bijwonen van de lezing vraagt de organisatie u een bijdrage van € 25,-.
Aanmelden kan hier.

 

Vrijdag 22 april: lezing Anton van Hooff over zijn boek 'Tirannenmoord'