Boeken waar je de tijd voor mag nemen

Oudheidkunde is een wetenschap – Jona Lendering

Oudheidkunde is een wetenschap en in zijn nieuwe boek legt Jona Lendering, zelf oudheidkundige, uit waarom. Nieuwe data en nieuwe perspectieven leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe technieken leiden tot nieuwe soorten inzicht.

Lendering zou willen dat het vakgebied zich wat vaker presenteerde met die innovatie. Als de Oudheid in het nieuws komt, is het immers veelal met trivialiteiten, overdrijvingen en wist-je-datjes. In Oudheidkunde is een wetenschap beschrijft Lendering waar de innovatie zit, verklaart hij de aanhoudende oudheidkundige zelftrivialisering en oppert hij alternatieven.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

 

Verdwenen steden – Philip Matyszak 

Philip Matyszak beschrijft in Verdwenen steden de geschiedenis van 37 ‘vergeten’ steden; steden die ooit bloeiden maar op zeker moment van de kaart zijn verdwenen. Soms kwam dat door oorlog, soms door een natuurramp, soms ook door onverklaarbare redenen. Van de verdronken stad Thonis aan de Egyptische kust tot aan de grotwoningen van Derinkuyu in Turkije, Philip Matyszak zet deze verdwenen steden weer op de kaart en vertelt hun verhaal, van stichting tot ondergang en herontdekking.

Het schitterende overzichtswerk is volledig geïllustreerd.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

 

Een bloedige zomer – Dan Jones

In Een bloedige zomer beschrijft Dan Jones, een van de bekendste historici van deze tijd, de geschiedenis van de Engelse boerenopstand van 1381. Midden in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk komt het horige Engelse volk, geteisterd door armoede, belastingdruk en de pest, in opstand tegen de koning Richard II.
De opstandelingen worden aangevoerd door de mysterieuze kapitein Wat Tyler en de visionaire prediker John Ball. De veertienjarige vorst en zijn adviseurs leveren een wanhopige strijd om de Engelse kroon te redden. Dan Jones reconstrueert de bloedige gebeurtenissen van de zomer van 1381, mede aan de hand van ooggetuigenverslagen. Het levert een levendig beeld op van een wrede maar moedige klassenstrijd uit de veertiende eeuw, die blijvende gevolgen afdwingt.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

Moord ende Doordslag – Kees Nieuwenhuijsen

Moord ende doodslag van Kees Nieuwenhuijsen gaat over geruchtmakende zaken in de Middeleeuwen, en de geschiedvervalsing die daarop soms volgde.

De middeleeuwse kronieken staan vol met fantastische beschrijvingen over hoe koningen, bisschoppen en graven aan hun eind kwamen. Veelal stierven ze een gewelddadige dood door toedoen van iemand anders. Maar wat is feit en wat is fictie?

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431