Nieuw: De eerste gouden eeuw

De eerste gouden eeuw van Luit van der Tuuk is vanaf nu weer verkrijgbaar! Een bekroond boek over de Nederlandse scheepvaart in de vroege middeleeuwen.

Over het boek

In de dertiende eeuw ontstond de Hanze, een succesvol samenwerkingsverband van diverse handelsplaatsen. Uit deze periode is een groot aantal scheepswrakken teruggevonden, die ons informatie verschaffen over de scheepsbouw uit die tijd. Uit de vroegere middeleeuwen is dergelijk materiaal nauwelijks voor handen. De weinige bronnen die er zijn, zijn fragmentarisch. Des te verrassender is het beeld dat Van der Tuuk schetst van de Nederlandse scheepvaart in de vroege middeleeuwen, waarin, betoogt hij, de basis werd gelegd voor latere ‘Gouden Eeuw’.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

Over de auteur

Luit van der Tuuk (1954) is gespecialiseerd in de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Noordwest-Europa. Hij is conservator van Museum Dorestad. Van der Tuuk won de W.A. van Es-prijs met zijn boek De eerste Gouden Eeuw. Andere bekende titels van Van der Tuuk zijn De Friezen, De Franken en Vikingen.

De eerste gouden eeuw is ook als e-book verkrijgbaar!


Wil jij ook wekelijks nieuws ontvangen over onder andere nieuwe geschiedenisboeken en acties? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!