18 januari 2019 100 jaar Verdrag van Versailles

Op 18 januari 1919 begonnen in Versailles de complexe onderhandelingen voor een vredesverdrag dat de Eerste Wereldoorlog formeel moest beëindigen. In zes maanden werden afspraken gemaakt die Europa ingrijpend zouden veranderen – en die volgens sommigen de aanleiding zouden worden voor de Tweede Wereldoorlog.

Op 18 januari 2019 verschijnt bij uitgeverij Omniboek Vredestichters, de vertaling van het met prijzen overladen Paris 1919 van Margaret MacMillan. De internationaal befaamde historica geeft een breed overzicht van deze cruciale maanden in de wereldgeschiedenis, waar met moeizame afspraken nieuwe grenzen en machtsverhoudingen werden afgebakend.

Hoofdrolspelers aan de onderhandelingstafel waren president Woodrow Wilson en de premiers David Lloyd George en Georges Clemenceau. Daarnaast stroomde Parijs vol met belanghebbenden uit meer dan 28 landen die invloed wilden uitoefenen op het verdrag en getuige wilden zijn van deze ingrijpende afspraken: politici, diplomaten, lobbyisten, nationalistische groeperingen en journalisten.
Mac Millan brengt tal van deze persoonlijkheden, met hun idealen en vooroordelen tot leven, en laat zien de diplomatieke opdracht tot een sluitend vredesverdrag schier onmogelijk was.

Margaret MacMillan
MacMillan (1943) is historica en expert op het gebied van internationale betrekkingen. Ze is de achterkleindochter van de Britse premier Lloyd George, een van de hoofdrolspelers in Versailles in 1919. Ze promoveerde aan universiteit van Oxford en was jarenlang hoogleraar geschiedenis in Toronto. Na 2007 werd ze hoogleraar internationale geschiedenis aan Oxford en hoofd van St. Anthony’s College. Ze is de auteur van onder meer Dangerous Games: The Uses and Abuses of History (2009) en The War that Ended Peace. The Road to 1914 (2013).

Vredestichters. De verdragen van Versailles en Parijs | Oorspronkelijke titel: Paris 1919: Six Months that Changed the World | vertaling Aris van Braam |ISBN 9789401914529 | paperback 736pagina’s | 29,99 euro | met illustraties | verschijnt 15 januari 2019| ebook.