1e exemplaar van De Slag bij Vlaardingen

Op 12 mei wordt het eerste exemplaar van het boek De Slag bij Vlaardingen gepresenteerd aan de burgemeester in Museum Vlaardingen, gelijk met de opening van de tentoonstelling Is getekend. De slag bij Vlaardingen verbeeld. Aanmeldingen voor opening en boekpresentatie via info@museumvlaardingen.nl.

Op 9 en 10 juni a.s. komen zo’n 1000 mensen bijeen om zo realistisch mogelijk de veldslag en het middeleeuws kampement na te spelen. Toegang voor bezoekers is gratis. Kees Nieuwenhuijsen is hoofdredacteur van het boek, en is ook de organisator van het evenement. Meer informatie via www.vlaardingen1018.nl.

Strijd om het graafschap Holland

Duizend jaar geleden, op 29 juli 1018, versloeg de Hollandse graaf Dirk III in de Slag bij Vlaardingen het leger van de Duitse keizer. De overwinning van Dirk en zijn Vlaardingers was opzienbarend, want de keizer was militair veel sterker. Na de slag werd Dirk zelfstandig bestuurder van het graafschap, dat zich dankzij hem en zijn opvolgers zou ontwikkelen tot een van de welvarendste regio’s van Europa: Holland. In het boek De Slag bij Vlaardingen 1018 herleeft deze belangrijke historische veldslag, net als tijdens een tentoonstelling én een evenement waarbij de slag live wordt nagespeeld.

Kees Nieuwenhuijsen verzamelde een team van publicisten en archeologen om zich heen die meewerkten aan De Slag bij Vlaardingen 1018. Stadsarcheoloog van Vlaardingen Tim de Ridder; specialist vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk; illustrator en historicus Henk ’t Jong; stadsarchivaris van Vlaardingen Harm-Jan Luth-Mulders; en de middeleeuwse kookkunstenaressen Margreet Formenoy en Patricia Verbree.

Iedere auteur beschrijft een stuk de slag vanuit zijn of haar eigen vakgebied en zo ontstaat een gevarieerd beeld van de omgeving waarin de slag werd uitgevochten en van de mensen die er toen woonden. Ze beschrijven de politieke achtergronden van het conflict, nemen de lezer mee naar de internationale handel en scheepvaart van toen. Ze reconstrueren het verloop van de slag, vertellen over de kleding die de Vlaardingers droegen, over de huizen waarin ze woonden en het voedsel dat ze aten.