De aanslag op Willem van Oranje

Willem van Oranje werd op 24 april 1533 in Dillenburg geboren als graaf van Nassau, zoon van graaf Willem ‘de Rijke’ van Nassau en Juliana van Stolberg (Stadhouders in de Nederlanden, 2017, p. 76). In 1580 deed koning Filips II Willem van Oranje in de ban en verklaarde hem vogelvrij. Er kwam een prijs op het hoofd van de prins te staan. In 1582 raakte Willem van Oranje zeer ernstig gewond bij een aanslag op zijn leven in Antwerpen. Een volgende aanslag op 10 juli 1584 te Delft door Balthasar Gerards overleefde de prins niet.Op 10 juli 1584 werd Willem van Oranje met drie kogels vermoord door Balthasar Gerards (Stadhouders in de Nederlanden, 2017, p. 77). In Stadhouders in de Nederlanden wordt dieper ingegaan op deze aanslag.

Het boek

In Stadhouders in de Nederlanden: van Holland tot Vlaanderen 1448-1879 biedt historicus Arnout van Cruyningen een verhalend overzicht van alle stadhouders van de Nederlanden sinds de Bourgondische tijd. Hij behandelt niet alleen de Hollandse en Zeeuwse stadhouders, maar ook die van Groningen, Drenthe, Overijssel, Limburg, Vlaanderen, Luxemburg en Namen. Behalve bekende namen als de prinsen Van Oranje en het huis Van Nassau komen de families Van Croÿ, Van Lailang en Van Egmont in diverse eeuwen voorbij.