De boekenkist van Hugo de Groot

Vierhonderd jaar nadat Hugo de Groot wist te ontsnappen uit Slot Loevenstein verschijnt De boekenkist van Hugo de Groot, geschreven door Arnout van Cruyningen. Hugo de Groot werd bij zijn ontsnapping geholpen door zijn vrouw en hun dienstmaagd. In dit boek beschrijft Arnout van Cruyningen het spannende verhaal van de ontsnapping uit het slot, de overtocht naar Gorinchem en de reis naar het veilige Antwerpen via Waalwijk.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

Of bestel het e-book

Over het boek De boekenkist van Hugo de Groot

Vierhonderd jaar geleden, op 22 maart 1621, wist Hugo de Groot verstopt in een boekenkist te ontsnappen uit Slot Loevenstein. Het is een bekend gegeven, maar het blijvende belang van De Groot als rechtsgeleerde, schrijver, historicus en theoloog, is veel minder bekend. In de serie ‘Tastbaar verleden’ stelt Arnout van Cruyningen de boekenkist van Hugo de Groot centraal, maar het boek is tegelijkertijd een boeiende kennismaking met de man die onder zijn internationale naam Grotius bekend stond als een van Europa’s grootste wetenschappers van de zeventiende eeuw.

Lees alvast een fragment

De man die wordt gezien als de grondlegger van het volkenrecht, Hugo de Groot, is door zijn biograaf Henk Nellen treffend gekenschetst als een ‘bijzonder veelzijdig en vruchtbaar auteur die in voorgaande eeuwen vaker geprezen dan gelezen werd en die zo een reputatie kon verwerven, waaraan in feite een opvallende onbekendheid met zijn leven en werken ten grondslag ligt’.

Maar ook al weten de meeste Nederlanders misschien niet zo veel over Hugo de Groot, ze hebben vaak wel een al dan niet vage herinnering aan het spannende verhaal van zijn ontsnapping in een boekenkist uit Slot Loevestein. In een jeugdboek uit 1926 hield auteur J. Schouten zijn jonge lezers voor: ‘Wie te Delft komt, zal zeker niet nalaten, het standbeeld van den “grooten Huig” te gaan zien, dat daar prijkt op de Markt en waarop alleen in gouden letters de wereldberoemde naam te lezen staat: HUGO GROTIUS.

Over de auteur

Drs. Arnout J.P.H. van Cruyningen (1960) studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Een van de bijvakken was Staats- en bestuursrecht.

Als historicus, gespecialiseerd in dynastieke geschiedenis, publiceert Arnout van Cruyningen veelvuldig over Europese vorstenhuizen. Hij is als adviseur verbonden aan de Oranjekoepel.

Bij Omniboek publiceerde hij o.a. Johan van Oldenbarnevelt, De Hanze en De koning van Hispanje.

_

Wil jij ook wekelijks nieuws ontvangen over onder andere  nieuweboeken? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!