De koning van Hispanje van Arnout van Cruyningen

Vanaf vandaag is De koning van Hispanje beschikbaar van Arnout van Cruyningen. De auteur beschrijft het leven van de ongeliefde heerser Filips II. Hij vergelijkt Filips II met zijn vader Karel V, analyseert politieke en dynastieke overeenkomsten en verschillen, en komt met een verrassende conclusie.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

Of bestel het e-book hier.

Over het boek De koning van Hispanje

Filips II heeft nooit een goede pers gehad, en niet alleen in de Nederlanden. Al in zijn eigen tijd verschenen er negatieve publicaties over hem. Later omschreef de Franse filosoof Voltaire hem als ‘een harde en wantrouwige meester, een wrede echtgenoot en een genadeloze vader’. De indruk die velen nu nog van Filips hebben is voor een groot deel gebaseerd op de zogeheten ‘Zwarte Legende’, waarin Spanje en de Spanjaarden worden afgeschilderd als wreed, bloeddorstig en intolerant.

Kortom, Filips komt er tot in de twintigste eeuw in geschiedenisboeken meestal niet goed vanaf. Na het aftreden van zijn vader, de Habsburgse keizer Karel V, aanvaardde Filips II in 1555 de regering over de Nederlanden, waar men hem in tegen stelling tot zijn in Gent geboren vader vooral als een hoogmoedige Spanjaard beschouwde. In 1581 ‘verlieten’ de opstandige Nederlandse gewesten hem door het Plakkaat van Verlatinge te ondertekenen.

In De koning van Hispanje brengt Arnout van Cruyningen in kaart hoe er in de loop der eeuwen over Filips II geschreven is, en merkt daarbij interessante verschillen op tussen protestantse en katholieke auteurs. Hij gaat na of
het gangbare imago van Filips II als een ongenaakbare, duistere figuur wel recht doet aan deze complexe man.

Over de auteur

Drs. Arnout J.P.H. van Cruyningen (1960) studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Een van de bijvakken was Staats- en bestuursrecht. Zijn doctoraalscriptie werd gewijd aan de (geschiedenis van de) ‘inhuldiging des Konings’