De moord op Floris V op 27 juni 1296

Floris V (1254 – 1296) was op jonge leeftijd al graaf van Holland. Dit kwam doordat zijn vader, Graaf Willem II, door de Friezen was vermoord toen Floris V nog maar anderhalf jaar oud was. Floris V was dan ook de jongste opvolger van een graaf ooit . Er werd van Floris V verwacht dat hij de moord op zijn vader zou wreken en in 1289 lukte dit hem.  Hij veroverde het gebied van de West-Friezen en daarnaast meerdere gebieden in het huidige Nederland.

Graaf Floris V werd op 23 juni 1296 gevangen gezet in het Muiderslot, dat hij zelf had laten bouwen.  “De landlieden in de omgeving van Muiden, Naardinklanders, maar ook Kennemers, Waterlanders en zelfs West-Friezen, raakten opgewonden van het nieuws en men trok in groepjes en in boten op naar het huys te Muiden” (De dageraad van Holland, 2018). Op 27 juni zou Floris V naar een andere plek gebracht worden, maar onderweg werden ze tegen gehouden. Uit paniek werd Floris V ter plekke vermoord.

De dageraad van Holland

Henk ’t Jong neemt de lezer in De dageraad van Holland mee naar de hoogtijdagen van het ridderschap en dus ook over de dagen van Floris V. In de twaalfde en dertiende eeuw bestond het huidige Nederland uit onder andere  vier grote vorstendommen: Brabant, Holland (met Zeeland), Gelre en het bisdom Utrecht. Holland won al snel aan invloed, wat ook in het aangrenzende Vlaanderen en Brabant niet onopgemerkt bleef. Henk ’t Jong beschrijft de hoogte- en dieptepunten van de graven van Holland (hun levens, de familiebanden en de oorlogen binnen en tussen de vorstendommen). Daarnaast komen ook de politiek van het graafschap en de ontwikkelingen op zowel landelijk als stedelijk gebied aan bod, die ervoor zorgden dat Holland uit kon groeien tot een invloedrijk en sterk gewest