De serie ‘Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen’

Wie waren de Friezen en wie waren de Franken? In de serie ‘Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen’ zijn vanaf vandaag de nieuwe uitgaven van De Franken en De Friezen van Luit van der Tuuk beschikbaar! De auteur laat zien dat de middeleeuwen niet alleen maar ‘donker’ waren en hoe de Friezen de Nederlandse geschiedenis hebben gevormd.

Over de boeken

De Franken

Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld bestaat van ridders en jonkvrouwen,  zijn de vroege, ‘donkere’ middeleeuwen lange tijd onderbelicht gebleven. Luit van der Tuuk brengt daar verandering in. Want hoewel in de vroege middeleeuwen Germaanse koningen en krijgsheren de ene dynastieke twist na de andere uitvochten, is het onterecht dit een ‘duistere tijd’ te noemen. Het was eerder een periode van grote verandering, waarin zich een nieuw elan aftekende: een tijdperk van staatsvorming waarin onze streken een belangrijke rol speelden. De Lage Landen maakten deel uit van het Frankische Rijk. Het gebied van het huidige België en Nederland was de kraamkamer van het imperium dat de grootste soevereinde entiteit in West-Europa sinds de Romeinen zou worden.

In De Franken, dat deel uitmaakt van de serie ‘Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen’, schetst Luit van der Tuuk niet alleen het optreden van bekende vorsten als Karel de Grote en Pippijn de Korte, maar ook van minder bekende Frankische heersers in de Nederlanden. Hij vertelt aan de hand van de weinige bronnen de lotgevallen van de machthebbers en hun relatie met de Lage Landen en wat dat inhield voor Europa.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431
Of bestel het e-book.

De Romeinen, de Franken en de Noormannen noemden het Nederlandse kustgebied ‘Frisia’. Zeeland, Holland, Friesland, Groningen, Oost-Friesland: het viel allemaal onder die verzamelnaam. In De Friezen, dat deel uitmaakt van de serie ‘Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen’, brengt Van der Tuuk de vroegste geschiedenis van de kuststreek tot leven. Op toegankelijke wijze legt hij uit hoe de Friezen een voorname rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Zich baserend op historische bronnen en archeologische vondsten schetst hij een beeld van een volk van boeren en kooplieden, maar ook van de Friese opstand, koning Radbod en Bonifatius.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431
Of bestel het e-book

 

_

Wil jij ook wekelijks nieuws ontvangen over onder andere  nieuwe boeken? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!