De volksverhuizingen van Dick Harrison

De volksverhuizingen van Dick Harrison is nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel!

Kom meer te weten over de geschiedenis van West-Europa, van 375 tot 800.

Of bestel het e-book 

Over het boek

Harrison geeft ons een rijk beeld van West-Europa in de vroege middeleeuwen.

De Pax Romana breekt in stukken. Woeste hordes Germanen en Hunnen verspreidden  zich over heel Europa op zoek naar graan en goud. Bestsellerauteur Dick Harrison nuanceert het beeld van die barbaarse plunderpartijen. Verder werpt hij licht op de waarheid achter de mythe van chaos en verwoestingen. In het boek ontmoeten we ook individuele mensen: krijgers en heiligen, boeren en heersers. De volksverhuizingen geeft ons tenslotte een fascinerend en complex beeld van West-Europa in de overgang tussen de oudheid en de vroege middeleeuwen.

Lees alvast een fragment

De moderne westerling die de woorden ‘middeleeuws’ en ‘klooster’ naast elkaar hoort, denkt daarbij over het algemeen aan monniken met een tonsuur – hetzij vrome asceten, hetzij luidruchtige struikrovers à la Broeder Tuck – in schilderachtige, kleine kloosters met wijngaarden, kruidentuinen, gasthuizen en vredige wandelgangen tussen sierlijke pilaren en serene kerkzalen, van waaruit gregoriaanse zang ten hemel stijgt. Vreedzame oases in de oorlogszuchtige wereld van huursoldaten en bandieten.

Nu kenden de middeleeuwen zeker zulke vredige oases, maar ze maakten deel uit van een heel andere, veel latere periode dan in dit boek aan de orde komt. De vroegmiddeleeuwse kloosters waren volslagen anders. Ze hadden, bekeken vanuit langetermijnperspectief, meer weg van geestelijke proeftuinen. De behoefte aan een rustig leven in Gods heerlijkheid bestond ook in de vroege middeleeuwen, maar vorm en inhoud waren vooralsnog onbepaalde grootheden die uitgewerkt en gedefinieerd moesten worden.

Het vroegste christelijke kloosterwezen ontstond in het oostelijke Middellandse Zeegebied, waar het altijd het sterkste zou zijn. Dat is iets wat we vaak vergeten: we associëren het klooster gewoonlijk met het Engelse, Franse, Duitse platteland of met straatnamen als Kapucijnenhof en Minderbroederssteeg. Deze doen denken aan de bedelende, maar verstedelijkte monniken in de dertiende en veertiende eeuw.

Over de auteur

Dick Harrison is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Lund, Zweden. Tevens schrijft hij artikelen, blogs, romans en non-fictieboeken. Ook maakt hij tv-documentaires over Europese en Zweedse geschiedenis.

Wil je wekelijks op de hoogte worden gehouden van nieuwe boeken? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!