E-bookactie: Maand van de Geschiedenis

In oktober is de Maand van de Geschiedenis. Samen met allerlei platforms leggen we de focus op geschiedenis. Talloze musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen dragen hun steentje bij om je meer te leren over de geschiedenis. Ook Uitgeverij Omniboek blijft natuurlijk niet achter. Ter viering van deze speciale maand hebben we een e-bookactie met diverse deelnemende titels van Dan Jones, Dick Harrison, Nancy Goldstone en meer.

Op deze pagina vind je alle e-books die je deze maand met korting bestelt. Veel leesplezier!

 

De Tempeliers

Historicus Dan Jones vertelt in zijn boek De Tempeliers over de bloei en de ondergang van de kruisridders. In de 12e eeuw richtten negen ridders de Orde

van de Tempeliers op. De broederschap moest de pelgrims in het Heilige Land beschermen. De pelgrims legden een gelofte van armoede en gehoorzaamheid af, en werden daardoor in 1129 erkend door de kerk. Verenigd onder het rode kruis trokken ze ten strijde in de naam van God. In 200 jaar ontwikkelden ze zich van pelgrims en kruismonniken tot ketters en bankiers. In ‘De Tempeliers’ vertelt Dan Jones op indrukwekkende en toegankelijke wijze over deze grootste religieuze militaire ridderorde ooit.

Van € 14,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

Gevecht om de troon

In de vijftiende eeuw streden drie families om de Engelse troon: de families Lancaster, York en Tudor. De strijd tussen de huizen Lancaster en York is de geschiedenis ingegaan als de Rozenoorlogen (1455-1485). Die eindigden toen Hendrik Tudor de macht greep en zich liet kronen als Hendrik VII. De Tudors kwamen aan de macht, ten koste van het huis York.

De vijftiende-eeuwse burgeroorlogen waren de langste en bloedigste uit de Engelse geschiedenis. In relatief korte tijd ging de kroon maar liefst vijf maal over in andere handen. Dan Jones vertelt deze interessante geschiedenis op meeslepende wijze.

Van € 14,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

 

 

 

De kruisvaarders

Tussen de elfde en de dertiende eeuw vochten christelijke en islamitische legers om zeggenschap over het Heilige

Land. In De Kruisvaarders vertelt Dan Jones het verhaal van de eerste kruistocht in 1095 onder aanvoering van de Brabander Godfried van Bouillon en graaf Robrecht van Béthune, de Leeuw van Vlaanderen, tot en met het verlies van het laatste christelijke bolwerk in de Levant. In elk van de 25 hoofdstukken staat een persoon – meer of minder bekend – centraal.

Van € 14,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

 

De vorsten van Albion

Vorsten van Albion van Dan Jones is een kroniek van acht generaties van de beste en slechtste koningen en koninginnen die Engeland ooit heeft gekend. Ze maakten deel uit van het huis Plantagenet, en hun geschiedenis is die van Engeland en Groot-Brittannië. Deze eerste koninklijke dynastie van Engeland heerste ruim driehonderd jaar over Albion, van 1154 tot 1485. De van oorsprong uit Anjou afkomstige vorsten zorgden ervoor dat Engeland uit de middeleeuwen tevoorschijn kwam als een zeer georganiseerd rijk, dat heerste van Schotland tot Jeruzalem.

Van € 17,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/dan-jones-vorsten-van-albion-9789401917032

 

 

Het verdeelde koninkrijk 

1215 was niet alleen het jaar van de wetshervormingen uit de Magna Charta en het conflict tussen koning Jan zonder Land en zijn edelen, maar een jaar van kruistochten en kerkhervormingen, van buitenlandse oorlogen en dramatische belegeringen, van handel en verraad. Een jaar waarin Engeland werd binnengevallen door een Frans leger en Londen werd bestormd door eigen woedende edelen. In Het verdeelde koninkrijk tekent bestsellerauteur Dan Jones een levendig beeld van het middeleeuwse leven in het belangrijkste jaar in de Engelse geschiedenis.

Van € 14,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

 

 

.

Van Rome tot Rome

Een duizendjarig avontuur, dat is wat bestsellerauteur Dan Jones maakt van zijn nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen Van Rome tot Rome. Hij begint in 410 bij de ineenstorting van het Romeinse Rijk en eindigt weer in Rome als keizer Karel V in de zestiende eeuw opnieuw voor de poorten van de stad  staat. In een duizelingwekkend tempo laat Jones zien hoe het Westen de oude wereld herbouwde en de rest van de wereld ging domineren: door te ontdekken, ontwikkelen of domweg te stelen.

Van € 19,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

De geschiedenis van de slavernij

In De geschiedenis van de slavernij geeft de Zweedse hoogleraar geschiedenis Dick Harrison, auteur van De Dertigjarige Oorlog, een indrukwekkend overzicht van de slavernij, van de vroegst bekende beschavingen tot hedendaagse dwangarbeid. Hij  behandelt de oudheid, de middeleeuwen, de trans-Atlantische slavenhandel en de laatste twee eeuwen.

In dit diep gravende werk wisselt Harrison de grote lijnen af met fragmenten uit dagboeken en brieven, waardoor hij het menselijke aspect benadrukt.

Van € 14,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

 

 

Hendrik VIII

De Zweedse hoogleraar Dick Harrison vertelt het kleurrijke levensverhaal van Hendrik VIII (1491-1547). Hendrik werd, na de dood van zijn vader, de tweede Tudor-koning van Engeland. Hij leidde een roemrucht bestaan. Hij had zes echtgenotes, van wie hij er twee liet onthoofden. Hij scheidde, voor eigen gewin, de Anglicaanse kerk af van de Kerk van Rome, en hij verenigde Engeland en Wales wettelijk in één koninkrijk. Als renaissanceprins koesterde hij een grote liefde voor kunst, wetenschap en literatuur, maar hij was tegelijkertijd meedogenloos.

Van € 9,99 naar € 4,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

 

 

 

De dochters van de winterkoningin

In De dochters van de Winterkoningin vertelt Nancy Goldstone op levendige wijze het opzienbarende verhaal van vier van Elizabeth Stuarts dochters: Elizabeth, Lousia, Henrietta Maria en en Sophie, die de loop van de geschiedenis bepaalden.Het sprookjeshuwelijk tussen Elizabeth, de kleindochter van de Schotse koningin Mary Stuart en Frederik van de Palts, de koning van Bohemen, loopt uit op een nachtmerrie als zij na één jaar al verdreven worden.

Van € 14,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

 

 

Keizer Karel V

Keizer Karel V (1500-1558) was de machtigste vorst die de Lage Landen ooit hebben gekend. Vijfhonderd jaar geleden verordineerde hij dat alle geschriften van Maarten Luther vernietigd moesten worden. De in Gent geboren keizer typeerde zichzelf als keizer van het Heilige Roomse en het Habsburgse Rijk, koning van Spanje, heer der Nederlanden en ridder van het katholieke geloof.

Van € 19,99 naar € 5,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898

 

Je hebt gewonnen , Galileeër 

Hoe kon een zinnig mens geloven dat God een mens werd, door een maagd ter wereld kwam, tegenstrijdigheden predikte en ongeloofwaardige wonderen verrichtte, zich ten slotte liet kruisigen en na drie dagen uit de dood opstond, althans volgens allerlei evangelies? Toch legde de antieke intelligentsia het af tegen geloofsverdedigers, apologeten en kerkvaders, en groeide het christelijke geloof uit tot een wereldreligie.

Je hebt gewonnen, Galileeër gaat over het intellectuele debat tussen heidense critici en prominente theologen in de oudheid en behandelt systematisch deze felle polemiek die nog steeds actueel is.

Van € 9,99 naar € 4,99

https://www.boekenwereld.com/tom-buijtendorp-caesar-in-de-lage-landen-9789401913898