Slag bij Vlaardingen

Op 29 juli 1018 versloeg de graaf Dirk III het leger van de Duitse keizer in de Slag bij Vlaardingen. Deze historische veldslag herleeft In het boek De Slag bij Vlaardingen 1018; net als tijdens tentoonstelling Is getekend én een evenement waarbij de slag live wordt nagespeeld.

De overwinning van Graaf Dirk en zijn Vlaardingers was even spectaculair als onverwacht, want de keizer was militair veel sterker. Na de slag werd Dirk zelfstandig bestuurder van het graafschap, dat zich dankzij hem en zijn opvolgers zou ontwikkelen een van de welvarendste regio’s van Europa, onder de naam Holland.

Het leven van duizend jaar geleden

Hoofdredacteur Kees Nieuwenhuijsen verzamelde een team van publicisten en archeologen om zich heen die meewerkten aan De Slag bij Vlaardingen 1018. Iedere auteur vertelt vanuit zijn of haar eigen vakgebied iets over de slag, over de omgeving en de mensen die er toen woonden. De auteurs reconstrueren de politieke achtergronden, vertellen over handel en scheepvaart, over de kleding van de Vlaardingers, hun huizen en hun eten.

Boek, tentoonstelling en als evenement

Op 12 mei wordt het eerste exemplaar van het boek De Slag bij Vlaardingen gepresenteerd aan burgemeester Annemiek Jetten in Museum Vlaardingen. Tegelijkertijd vindt in het museum de opening plaats van de tentoonstelling Is getekend. De slag bij Vlaardingen verbeeld.

Op 9 en 10 juni a.s.. komen zo’n 1000 mensen bijeen om zo realistisch mogelijk de veldslag en het middeleeuws kampement na te spelen. Toegang voor bezoekers is gratis. Kees Nieuwenhuijsen, hoofdredacteur van het boek, is ook de organisator van het evenement.

De slag bij Vlaardingen 1018. Strijd om het graafschap Holland | Onder redactie van Kees Nieuwenhuijsen |Bijdragen van Tim de Ridder, stadsarcheoloog Vlaardingen; Jeroen ter Brugge, curator Maritiem Museum Rotterdam; stadsarchivaris Vlaardingen Harm-Jan Luth; middeleeuwse kookkunstenaressen Margreet Formanoy en Patricia Verbree; illustrator en historicus Henk ’t Jong en specialist vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk.

ISBN 9789401912686 | paperback, geïllustreerd | € 15,- (tm 14 november), daarna € 19,50)