Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619

Op 13 mei 1619 werd Johan van Oldenbarnevelt onthoofd. Maar liefst 24 rechters veroordeelden hem ter dood op dubieuze gronden. Deze man, wiens leven maar moeilijk te categoriseren is, betekende enorm veel voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zijn politieke acties zorgen nog steeds voor veel discussie bij experts. Juist daarom is het zo bijzonder om te lezen wie deze man nu was, en wat hem dreef. De biografie, Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619 van Arnout van Cruyningen beschrijft dit in detail.

Over Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619

Historicus Arnout van Cruyningen vertelt in de biografie Johan van Oldenbarnevelt over een van de grootste figuren van onze vaderlandse geschiedenis, die aan de wieg stond van de Republiek.

Johan van Oldenbarnevelt wist als doortastende landsadvocaat van Holland, de hoogste politieke functionaris van het gewest, de basis te leggen voor de Nederlandse staat. Als politiek leider ging het hem voor de wind, totdat hij in godsdiensttwisten verzeild raakte en recht tegenover stadhouder Maurits van Nassau kwam te staan. Dit kostte hem zijn leven. Op 13 mei 1619 werd Johan van Oldenbarnevelt onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Vierhonderd jaar na zijn dood schrijft Arnout van Cruyningen in Johan van Oldenbarnevelt over deze intrigerende staatsman en zijn rol bij het ontstaan van de Republiek.

Over Arnout van Cruyningen

Drs. Arnout J.P.H. van Cruyningen (1960) studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Een van zijn bijvakken was staats- en bestuursrecht. Zijn doctoraalscriptie werd gewijd aan de (geschiedenis van de) ‘inhuldiging des Konings’.

Als freelance historicus, gespecialiseerd in dynastieke geschiedenis, publiceert Arnout van Cruyningen veelvuldig over Europese vorstenhuizen. Hij is als adviseur verbonden aan de Oranjekoepel.

Eerder verscheen van hem De Opstand 1568-1648, De Tachtigjarige Oorlog en Stadhouders in de Nederlanden.