Julius Caesar wordt dictator perpetuo

Op 28 juli 46 v.C accepteerde Julius Caesar de titel dictator perpetuo (dictator voor het leven). Ook accepteerde hij andere eerbewijzen en titels, zowel koninklijke als goddelijke. Het gerucht ging zelfs dat hij tot koning zou worden verkozen, een titel die taboe was in de Romeinse politieke ideologie. Maar welke titel hij ook zou aannemen, één ding leek zeker: Caesar had geen haast om afstand te doen van zijn macht. Dit kwam hem duur te staan, zoals uitgelegd in Brutus van Kathryn Tempest.

Julius Caesar - Wikipedia

Meer weten over Julius Caesar? Lees dan ook deze boeken:

Brutus

Historica Kathryn Tempest schetst in de biografie Brutus een portret van een bijzondere Romeinsesenator. Hij was filosoof, staatsman, vredestichters en legeraanvoerder. Maar bovenal is Marcus Junius Brutus bekend als ’s werelds beroemdste moordenaar. Brutus was controversieel en ondoorgrondelijk, ook voor zijn tijdgenoten. Zijn rol in de moord op Julius Caesar, de minnaar van zijn moeder, was opmerkelijk. Tempest stelt in deze biografie een interessante vraag: Was het fout van Brutus om zijn vriend en beschermheer te vermoorden, of had hij gelijk zijn vaderlandsliefde en idealen boven zijn persoonlijke voorkeuren te stellen?

Caesar in de Lage Landen

Tom Buijtendorp geeft in Caesar in de Lage Landen duidelijkheid over Julius Caesars aanwezigheid in de Nederlanden, iets wat lange tijd in nevelen gehuld was. Hij sloeg een tijdlang met zijn legers kamp op in de Lage Landen en hij vocht veldslagen uit in deze regio, waarvan Caesar zelf dacht dat hij er gedood zou kunnen worden. Op basis van een reeks nieuwe ontdekkingen, zoals vondsten in een Karolingisch handschrift, een gezichtsreconstructie van Caesar in het RMO en rapporten van een Romeinse legerofficier, laat Buijtendorp zien dat we de plaatsen waar hij in Nederland en België verbleef nu ook kunnen aanwijzen.