Keizer Karel V van Geoffrey Parker

Keizer Karel V (1500-1558) was de machtigste vorst die de Lage Landen ooit hebben gekend. De monumentale biografie, Keizer Karel V van Geoffrey Parker, is nu beschikbaar in de (online) boekhandel.

Of bestel het e-book voor € 19,99

Over het boek

‘De grootste man die ooit geleefd heeft, of ooit nog zal leven, is zojuist gestorven in de armen van Christus. Ik kan niet geloven dat hij dood is.’ Dit schreef Luis Quijada, de man die Karel V zevenendertig jaar lang had gediend. Toen het nieuws van Karels dood zich verspreidde, werden zijn
leven en prestaties met uitbundige uitvaartplechtigheden gevierd. Meer dan 2400 kerken zouden een processie georganiseerd hebben, onder meer in Madrid, Napels en het Vaticaan. In Augsburg stond zijn broer Ferdinand aan het hoofd van een ‘grote dodenherdenking’.

Keizer Karel V (1500-1558) regeerde over een rijk ‘waar de zon nooit onderging’. Hij was keizer van het Habsburgse Rijk, koning van Spanje, heer der Nederlanden en ridder van het katholieke geloof. Hij beval dat alle geschriften van Maarten Luther vernietigd moesten worden. Daardoor
belandde hij midden in de godsdiensttwisten die Europa uiteenscheurden. En hij ontketende de Nederlandse Opstand. Over Karel V zijn tientallen biografieën verschenen, waarvan de eerste al tijdens zijn leven. In dit
boek bundelt Parker de uitkomsten van decennialang onderzoek in Nederlandse, Duitse, Franse, Italiaanse, Latijnse en Spaanse archieven. Deze nieuwe biografie, grondig en gedetailleerd, vol levendige ooggetuigenverslagen en prachtige illustraties, belicht elk aspect van Karels bewind en beziet de wereld door de ogen van de keizer zelf.

Of bestel het e-book voor € 19,99