Korting op e-books: de oudheid en middeleeuwen

Ook deze maand zijn er weer verschillende e-books in de aanbieding. Uiteraard zijn de papieren boeken ook beschikbaar. De korting op de e-books in oktober geldt de gehele maand, dus tot en met 31 oktober 2020.

Op deze pagina vind je de uitgelichte boeken over de oudheid en de middeleeuwen.
Voor meer informatie over de verschijning van titels, meld je aan voor onze nieuwsbrief!

De geschiedenis van de slavernij van Dick Harrison

Dick Harrison schr­ijft in dit boek over belangr­ijke, maar weinig bekende slavengemeenschappen in Nederlandse koloniën zoals Java en Colombo, over de rol van Congolese koningen als partners van Europese slavenhandelaren, over marronsamenlevingen in Zuid-Amerika die werden gecreëerd door weggelopen slaven, over Vikingslavenmarkten in Noord-Europa, over de haremcultuur in het Ottomaanse R­ijk, over de bizarre renaissance-slavern­ij die floreerde.

 

De tempeliers van Dan Jones

In 1119 richtten negen ridders volgens de legende de Orde van de Tempeliers op in Jeruzalem. In twee eeuwen tijd wisten de tempeliers zich te ontwikkelen van kruisvaarders en krijgsmonniken tot eliteridders en bankiers.
De voormannen werden gearresteerd en verbrand, hun bezittingen werden in beslag genomen en de orde ging ten onder.
Dan Jones vertelt over de bloei en de ondergang van de grootste militair-religieuze orde ooit, die tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreekt.

 

De kruisvaarders van Dan Jones

In De Kruisvaarders ontvouwt Dan Jones de middeleeuwse conflicten die bijna vier eeuwen lang woedden tussen christenen en moslims, die nog steeds nagalmen in deze tijd. Jones reikt niet slechts feiten aan, maar vertelt een levendige geschiedenis, vol bloedstollende gebeurtenissen en intrigerende personen. In elke hoofdstuk stelt Jones één persoon, bekend of onbekend, centraal. Zo neemt hij lezers mee door de eeuwen heen. Dan Jones is een meester in het vertellen van populaire geschiedenis. Hij schildert het tijdperk van de kruisvaarders in heldere kleuren, zonder af te doen aan de stand van zaken in de geschiedwetenschap.

 

Xerxes in Griekenland van Jona Lendering

In 480 v.Chr. probeerde de Perzische koning Xerxes de Griekse stadstaten te onderwerpen. Ondanks de inzet van tienduizenden soldaten, ruim duizend schepen en een superieur ingenieurskorps liep de operatie uit op niets. De mythische oorlog tussen Oost en West uit waarom de negentiende-eeuwse visie onzinnig is, vestigt de aandacht op de onbeantwoordbare vragen en toont dat de oudheidkundige disciplines zich vernieuwen. Oudheidkunde is geen leverancier van politieke argumenten en ludieke weetjes. Het is een wetenschap.

 

De Germanen en het christendom van Pierre Trouilez

Tijdens de volksverhuizingen van de 5de tot 7de eeuw, de tijd van de overgang van de oudheid naar de middeleeuwen, trekken diverse Germaanse stammen door Europa en vestigen zich in het zuiden van het continent en het noorden van Afrika. Tijdens deze migraties ontmoeten de Germaanse wereld en het christendom elkaar voor het eerst. Aan de hand van historische figuren, zoals de kerkvaders Wulfila, Leo de Grote, Theodorik, Boëthius en Gregorius van Tours, schetst Pierre Trouillez de politieke en historische gevolgen van de vroegste kerstening. Hoe verliep die bij de Germaanse volkeren? In welke streken kreeg de kerk snel voet aan de grond en waar ging dit moeizaam? Trouillez geeft op pakkende maar academisch verantwoorde wijze antwoord op deze vragen over een belangrijke kantelperiode in de geschiedenis van Europa.

 

Lof en Laster van Luit van der Tuuk

Luit van der Tuuk beschrijft in dit boek de levens van adellijke en gewone vrouwen. Op basis van bronnen en saga’s, aangevuld met archeologisch bewijsmateriaal, reconstrueert hij het denken over vrouwen in de vroege middeleeuwen en laat hij zien dat de realiteit vaak anders was dan de kerkvaders ons willen doen geloven. In dit boek ontrukt de auteur talloze vroegmiddeleeuwse vrouwen aan de vergetelheid, van de Scandinavische schildmaagd Brunhilde tot de machtige Olga van Kiev. Ondanks de steeds toenemende macht van de kerk waren er genoeg vrijgevochten vrouwen die ons nog steeds tot inspiratie kunnen dienen. 

 

Wee de overwonnen van Alexander van de Bunt

Wij kennen de bewoners van de Lage Landen rond het jaar 0 vooral door de ogen van Romeinen, zoals Julius Caesar en Tacitus.
Op levendige wijze beschrijft archeoloog Alexander van de Bunt vele cruciale gebeurtenissen, zoals de Slag bij het Teutoburgerwoud en de Bataafse Opstand. Hij schrijft over de relatie tussen Germaanse en Keltische stammen en de Romeinen aan de rand van het rijk en laat zien dat de Romeinen een uitgekiende assimilatiestrategie toepasten op de door hen overwonnen volkeren.