Internationale Vrouwendag: Lof en laster

Het is vandaag Internationale Vrouwendag! Deze dag is in het leven geroepen in 1911 en werd het voor het eerst in Nederland gehouden in 1912. Tien jaar later, in 1921, werd een vaste datum bepaald: 8 maart. Dit had te maken met de de stakingen en demonstraties in Sint Petersburg. In Rusland was het namelijk al een officiële communistische dag.

Wil je meer weten over vrouwen in de geschiedenis? Lees dan bijvoorbeeld Lof en laster. Vrouwen in de vroege middeleeuwen van Luit van der Tuuk. Vrouwen waren veel veerkrachtiger, vindingrijker en bekwaam in de middeleeuwen dan men nu denkt. Wil je hier meer over weten?

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

Of bestel het e-book hier.

Over het boek

Over middeleeuwse vrouwen zijn veel minder bronnen te vinden dan over mannen. Desalniettemin maakt Luit van der Tuuk in Lof en laster duidelijk dat vroegmiddeleeuwse vrouwen veerkrachtig, vindingrijk en bekwaam waren. Bovendien waren ze in staat (politieke) macht, kennis en creativiteit buiten de huiselijke sfeer uit te oefenen. Van der Tuuk reconstrueert in dit boek de levens van adellijke en gewone vrouwen. Op basis van archeologisch bewijs en geschreven bronnen ontstaat het beeld van krachtige vrouwen, in een periode waarin de macht van de kerk voortdurend toenam

Lees hier een fragment uit Lof en laster

Die genderverdeling lag in de vroege middeleeuwen complexer en ook genuanceerder dan we in onze huidige opvatting voor  mogelijk houden. Daarin schuilt meteen het gevaar de toenmalige samenleving door een moderne bril te bekijken. De positie van vrouwen in de vroege middeleeuwen is niet te vergelijken met die van hun hedendaagse seksegenoten.

We leven in een maatschappij die, althans formeel, gelijkheid van de vrouw nastreeft. Vanuit ons hedendaagse perspectief zou- den we de middeleeuwse kijk op vrouwen seksistisch kunnen noemen, of op zijn best naïef. Toch moeten we daar voorzichtig mee zijn. Als we iets van de vroege middeleeuwen willen begrijpen, dan dienen we vele sociale conventies, zoals we die vandaag de dag kennen, overboord te zetten. Daarom moeten we ervoor oppassen onze hedendaagse denkbeelden, bijvoorbeeld over de positie van de vrouw in de huidige samenleving, te projecteren op de gedachtewereld uit een ver verleden.

Over de auteur

Luit van der Tuuk (1954) is gespecialiseerd in de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Noordwest-Europa. Hij is conservator van Museum Dorestad. Van der Tuuk won de W.A. van Es-prijs met zijn boek ‘De eerste Gouden Eeuw’. Andere bekende titels van Van der Tuuk zijn ‘De Friezen’ (2013) en ‘Vikingen’ (2015).

_

Wil jij ook wekelijks nieuws ontvangen over onder andere  nieuweboeken? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!