Nieuw: Bung Tomo

Vanaf vandaag is Bung Tomo van Marjolein van Pagee beschikbaar in de (online) boekhandel!

Bung Tomo van Marjolein van Pagee gaat terug naar 1945, als er in Indonesië verwoede pogingen worden gedaan om het Nederlandse koloniale regime te herstellen.

Over het boek 

In de Oost-Javaanse stad Surabaya komt het volk massaal in opstand. Hun verzet wordt aangemoedigd door de 25-jarige Sutomo (1920-1981), ook wel Bung Tomo genoemd, die uitgroeit tot een van de bekendste radiomakers in die tijd. De landing in Surabaya van het Britse leger dat de Nederlanders te hulp schiet, mondt uit in een bloedige stadsguerrilla. Op 10 november wordt de stad gebombardeerd.

Voor Indonesiërs geldt Bung Tomo als nationale held, maar in Nederland staat hij als oorlogsmisdadiger te boek. Hier wordt hij verantwoordelijk gehouden voor de zogenaamde ‘bersiap’, de term waarmee Nederlandse historici het antikoloniale geweld van Indonesiërs aanduiden.

In Bung Tomo ontrafelt Marjolein van Pagee deze controverse.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

Of bestel het e-book

Lees alvast een fragment

Hoewel er vanuit Nederland dus politieke redenen waren om een Indonesische revolutionair als Sutomo uiterst negatief te portretteren, betekent dat niet automatisch dat alle beschuldigingen aan zijn adres onwaar zijn.

Was zijn beeld van andere etnische groepen helemaal vrij van racisme en vooroordelen? Ook hij groeide immers op in een samenleving waar racisme de norm was en waar raciale apartheid mensen uit elkaar had gespeeld. Uiteraard zijn generaliserende of negatieve uitspraken over pro-Nederlandse minderheidsgroepen nog niet hetzelfde als oproepen hen te vermoorden, maar het zou kunnen dat sommige luisteraars het wel zo hebben opgevat. Hoezeer ook te verklaren vanuit de vooroorlogse context, er zijn inderdaad aanwijzingen dat Sutomo zich heel argwanend opstelde ten opzichte van Chinese Indonesiërs. Mogelijk dat zijn grootvaders lidmaatschap van de Sarekat Islam hier nog van invloed op is geweest.

Zijn anti-Chinese opstelling stuitte in ieder geval op kritiek van Siauw Giok Tjhan, die in 1945 in Malang de pro-Republikeinse organisatie Angkatan Muda Tionghoa (de Chinese Jongerenbeweging, AMT) had opgericht.