Nieuw: De Saksen

Een boek over de middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. Vanaf vandaag is De Saksen van Luit van der Tuuk verkrijgbaar in de (online) boekhandel!

De term ‘de Saksen’ wordt door de geschiedenis heen vrijelijk gebruikt, maar wat – of beter gezegd: wie – we daartoe rekenen verschilt al sinds de oudheid. Niets blijkt zo kneedbaar als deze term in vroegmiddeleeuwse geschriften, die vaak gekleurd zijn door een politieke agenda. Wie waren deze Saksen? Hoe leefden ze? En wat maakte hen zo interessant voor grootheden als Karel de Grote?

Van de drie bekendste middeleeuwse bevolkingsgroepen uit het Nederlandse taalgebied – de Franken, de Friezen en de Saksen – is er geen zo enigmatisch als de Saksen. In De Saksen gaat Luit van der Tuuk op zoek naar de Saksische collectieve identiteit. Hij legt feit en fabel naast elkaar en ontrafelt zo de geschiedenis van een veelzijdig volk.

DORESTAD WAS VAN DE ZEVENDE TOT IN DE NEGENDE EEUW EEN ZEER BELANGRIJKE HANDELSPLAATS. LUIT VAN DER TUUK VERTELT U MEESTERLIJK HOE DIT ZO ONTSTOND – National Geographic over Dorestad onthuld van Luit van der Tuuk.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431  of bestel het e-book

Over Luit van der Tuuk

Luit van der Tuuk (1954) is zelfstandig onderzoeker, publicist en conservator van Museum Dorestad. Hij is gespecialiseerd in de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Noordwest-Europa. Eerder verschenen van hem onder andere De Friezen en De Franken. Met zijn boek De eerste Gouden Eeuw won hij de W.A. van Es-prijs.

Lees hier een fragment uit het boek

De bewoners van de Noord-Duitse Laagvlakte waren echter niet de enigen die in vroege historische bronnen Saksen genoemd worden. We komen in verschillende perioden op meerdere plaatsen in West-Europa bevolkingsgroepen tegen die als zodanig bestempeld werden. Niets blijkt zo kneedbaar als het begrip ‘Saksen’ dat we in vroegmiddeleeuwse geschriften tegenkomen. In dit boek probeer ik deze schier onontwarbare knoop te ontrafelen, voordat ik me concentreer op de bevolking van het Noord-Duitse gebied en de aangrenzende streken in Oost-Nederland. Welbeschouwd werden de vroegmiddeleeuwse Saksen door buitenstaanders ‘uitgevonden’. Hun vroege geschiedenis werd pas achteraf gefabriceerd en eigenlijk is het onmogelijk een boek te schrijven over een niet-bestaand volk. Dat ik dat toch heb kunnen doen, komt omdat ik stilzwijgend hun vroege bestaan als een onbestemde eenheid heb aangenomen, zelfs als gaandeweg blijkt dat dit niet het geval was. Ik blijf dus het begrip ‘Saksen’ gebruiken in plaats van voortdurend een hinderlijk lange beschrijving te geven van de bevolking van een specifiek gebied met een onbekende of hoogstens vaag te identificeren afkomst. En dat geldt zelfs voor de titel van dit boek.

Lees hier een langer fragment

Wil jij ook wekelijks nieuws ontvangen over onder andere nieuwe geschiedenisboeken en acties? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!