Nieuw: Een bloedige zomer

Vanaf vandaag is Een bloedige zomer van Dan Jones beschikbaar in de (online) boekhandel. Dan Jones, een van de bekendste historici van deze tijd, beschrijft de geschiedenis van de Engelse boerenopstand van 1381.

Over het boek

Midden in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk komt het horige Engelse volk, geteisterd door armoede, belastingdruk en de pest, in opstand tegen de koning Richard II. De opstandelingen worden aangevoerd door de mysterieuze kapitein Wat Tyler en de visionaire prediker John Ball. De veertienjarige vorst en zijn adviseurs leveren een wanhopige strijd om de Engelse kroon te redden.

Dan Jones reconstrueert de bloedige gebeurtenissen van de zomer van 1381, mede aan de hand van ooggetuigenverslagen. Het levert een levendig beeld op van een wrede maar moedige klassenstrijd uit de veertiende eeuw, die blijvende gevolgen afdwingt.

https://www.boekenwereld.com/arnout-van-cruyningen-de-koning-van-hispanje-9789401916431

Of bestel het e-book

Lees een fragment

Er ontstond al snel wrok en er deden geruchten de ronde over de harde en respectloze methoden van de commissieleden. Het verhaal ging dat een commissielid in een zeker dorp ‘de rokken van jonge meisjes schaamteloos optilde om te testen of ze gemeenschap hadden gehad met mannen’ (Na de opstand wilde de traditie dat het om het dorp Fobbing ging, in het mondingsgebied van de Theems in Essex, niet ver van Brentwood.) Als ze geen maagd meer waren zouden ze belasting moeten betalen, maar het was geen test waar een fatsoenlijke ouder toestemming voor zou geven – ‘velen zouden liever voor hun dochters betalen dan ze op een zo onterende manier aangeraakt te zien worden’

Wellicht als gevolg van hun enthousiaste en harde optreden ging het gerucht dat de regering handelde in belastingcommissies en gunstelingen van het hof licenties liet kopen om de belastingtekorten te innen , waarbij ze alles wat ze boven op het bedrag dat ze aan de exchequer moesten afdragen binnenhaalden in hun eigen zak konden steken. Of daar een kern van waarheid in zat of niet, het is duidelijk dat de agressie en de minachting waarmee de dorpelingen in het zuidoosten door sommige fanatici werden behandeld buitengewoon provocatief waren. Uit protest tegen wat de kroniekschrijver Henry Knighton samenvatte als ‘het opleggen van nieuwe en vrijwel ondraaglijke lasten die oeverloos en onontkoombaar leken’, begon de bevolking van de streek plannen voor verzet te smeden.

Over de auteur

Dan Jones (1981) is een Britse historicus, journalist, tv-presentator en schrijver. Hij schreef meer dan zeven boeken, waaronder De Tempeliers, De kruisvaarders en Vorsten van Albion. Samen met Marina Amaral maakte hij het fotoboek De tijd in kleur.