Speciale Week van de Klassieken e-book korting

Speciaal voor de Week van de Klassieken zijn de e-books van De barbaren van Peter Bogucki, Brutus van Kathryn Tempest, Nemesis van David Stuttard en De glorie van Rome van Adrian Goldsworthy met 50 % afgeprijsd. De actie geldt tot en met 30 september 2020.

 

De barbaren

De oude beschavingen van Rome en Griekenland stonden niet op zichzelf. Ten noorden van deze mediterrane samenlevingen woonden ongeletterde volken van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral. Maar ongeletterd betekent niet onbeschaafd. Hun verhaal, dat we voornamelijk kennen via archeologisch bewijsmateriaal zoals nederzettingen, offers, monumenten en begraafplaatsen, is net zo fascinerend als dat van de grote, geletterde, stedelijke beschavingen. Sterker nog, het prehistorische verleden van Europa klinkt door in de moderne tijd door nieuwe ontdekkingen, vieringen van het verleden, toeristische attracties en zelfs in de politiek.

Van de Steentijd tot de instorting van het West-Romeinse Rijk beschrijft dit boek de toenemende complexiteit, technologische verworvenheden en typische gebruiken van volken die pas laat in de schriftelijke bronnen werden opgenomen, en dan vaak nog uit de tweede hand. Peter Bogucki combineert in zijn verhaal langetermijnontwikkelingen met recente inzichten over de aard van antieke samenlevingen. Hij toont aan dat het rijke erfgoed van deze beschavingen nog altijd deel uitmaakt van onze cultuur. Het e-book is nu in de Week van de Klassieken 2020 beschikbaar met 50 % korting.

De glorie van Rome

In De glorie van Rome beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de werking en de invloed van het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat de wereld ooit heeft gekend. De legioenen waren niet ‘slechts’ uit op de overwinning, maar ook op de totale vernietiging van hun vijanden. Deze agressieve Romeinse oorlogsvoering creëerde een enorm rijk, dat voor een groot deel gekenmerkt werd door vrede en welvaart. Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en militaire macht in beeld.

Nemesis

Nemesis van classicus David Stuttard is een meeslepende biografie van de Griekse (anti-)held Alcibiades. Hij was onmetelijk rijk, gruwelijk aantrekkelijk, ongelooflijk charmant, een kundig generaal en een meedogenloze politicus. Hij was tevens een beruchte serieverrader, die tijdens de Peloponnesische Oorlog overliep naar Sparta en vervolgens naar de Perzen. Stuttard laat het oude Athene in al zijn glorie herleven als hij Alcibiades volgt van zijn kindertijd tot het hoogtepunt van zijn absolute macht, tegen een achtergrond van culturele pracht en internationale chaos.

Brutus

In De glorie van Rome beschrijft bestsellerauteur Adrian Goldsworthy de werking en de invloed van het Romeinse leger, het beste beroepsleger dat de wereld ooit heeft gekend. De legioenen waren niet ‘slechts’ uit op de overwinning, maar ook op de totale vernietiging van hun vijanden. Deze agressieve Romeinse oorlogsvoering creëerde een enorm rijk, dat voor een groot deel gekenmerkt werd door vrede en welvaart. Goldsworthy brengt de alliantie tussen politiek en militaire macht in beeld.