Henk 't Jong

Auteur

Henk ’t Jong (Dordrecht) is heraldicus en historicus, gespecialiseerd in middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis. Hij studeerde in Leiden en was onder andere grafisch ontwerper, heraldisch ontwerper en (strip)tekenaar. Op zijn blog apudthuredrech.nl schrijft hij over de vroege geschiedenis van Dordrecht en omstreken

Boeken van Henk 't Jong